OGŁOSZENIA!!!

 

XXVII OGÓLNOPOLSKIE

SYMPOZJUM

SZKÓŁ

STASZICOWSKICH

GĄBIN, 05-06 VI 2014

 

 

CKE

EGZAMIN

MATURALNY 

 

 

 

 


  Kierunki kształcenia

 

 


 Rekrutacja plakat

 KIERUNKI KSZTAŁCENIA


LO
             przedmioty rozszerzone: język polski, j. obcy;  przedmiot wybrany: historia lub geografia.              przedmioty rozszerzone: matematyka lub biologia język obcy; przedmiot wybrany: geografia, fizyka lub chemia.

Technikum
Zawodwka
LOD
SP
Kursy
  •     M.12.  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.


GIFUCZNIOWIE TECHNIKUM HOTELARSKIEGO I TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA ZAJĘCIACH DYDAKYCZNYCH W HOTELACH I RESTAURACJACH

WycieczkaW czwartek 9 kwietnia 2015 roku dzięki uprzejmości zarządzających hotelem Chopin w Sochaczewie, hotelem Kawallo w Leonowie i restauracją Przepis na Kompot w Żelazowej Woli uczniowie technikum hotelarskiego i technikum turystyki wiejskiej poznali zasady funkcjonowania tych placówek. Menedżerowie omówili ich strukturę organizacyjną, pokazali wystrój pokoi hotelowych, sal konferencyjnych, spa& wellenss. Dowiedzieliśmy się także o zasadach sporządzania posiłków ich rodzajach, preferencjach gości, „modnych” potrawach i powrocie do tradycji żywieniowych.
Ważnym tematem, który był poruszany w każdym z odwiedzonych miejsc były szanse, wymagania i możliwości zatrudnienia w branży gastronomiczno- hotelarskiej. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wycieczki w imieniu uczestników składam serdeczne podziękowania.
Opracowanie: Ludmiła Koprowicz


Galeria WycieczkaPŁOCKIE TARGI EDUKACYJNE

Targi10 kwietnia 2015 r. w Hali Sportowej na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku uczestniczyliśmy w Płockich Targach Edukacyjnych, podczas których prezentowały się różne szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe oraz instytucje i firmy szkoleniowe. Targi zostały uroczyście otwarte przez Starostę Płockiego Mariusza Bieńka i Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Na imprezę przybyło wielu znamienitych gości. Spotkanie uatrakcyjniło wiele różnych pokazów i występów; nie zebrakło wśród nich przedstawicieli naszej Szkoły – zespół muzyczny pod kierunkiem Pana Tomasza Obidowskiego. Dodatkowa atrakcją było dyktando zorganizowane m.in. przez Książnicę Płocką, w którym wzięły udział uczennice: Sandra Rolińska z kl. I TH i Paulina Opalewska z kl. I LO. Co prawda nie zdobyły żadnej nagrody, ale miały możliwość sprawdzenia swoich ortograficznych umiejętności.


Opracowanie: Maria Olszewska i Tatiana Jastrzębska
Galeria TargiNASZE PRZYSZŁE MIEJSCA PRACY

WycieczkaW dniu 31 marca 2015 r. pod opieką nauczycieli Adama Zwarycza i Marii Olszewskiej odbyła się kolejna przewidziana w projekcie „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” wizyta studyjna w zakładzie pracy FHU Jan Sobański AUTO SYSTEM w Kobyłce, importera Autorobota FINLAND OY w Polsce.


Opracowanie: Adam Zwaryczczytaj dalej
Galeria wycieczka


Dzien otwarty

*************************************************


W dniu 26 marca 2015 roku gościnne progi „Staszica” miały przyjemność podejmować licznie przybyłych uczniów z okolicznych gimnazjów. Najliczniejszą grupę stanowiły Gimnazja z Gąbina, Sannik i Słubic, była też obecna młodzież z Dobrzykowa, Pacyny i Szczawina.
W pierwszej części gimnazjaliści powędrowali obejrzeć nowocześnie wyposażone sale lekcyjne do nauki w poszczególnych zawodach. Mogli tez zajrzeć do świetlicy szkolnej, Centrum Multimedialnego oraz Sali Historii Szkoły. Przewodnikami w tej „szkolnej wędrówce” byli uczniowie z SU wraz z nauczycielami.
Opiekunowie poszczególnych pracowni wraz z młodzieżą starali się przybliżyć wiedzę o danym kierunku kształcenia. Druga część spotkania odbyła się w sali gimnastycznej.
Zebranych przywitała pani D. Kowalkowska – Fiłoniuk Dyrektor Szkoły, następnie głos zabrał Tomasz Smolarczyk przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
Spotkaniu towarzyszył zespół wokalno-instumentalny „Stach- Band”, a młodzi poligloci zaprezentowali swoje zdolności w przedstawieniu „Lokomotywa” J. Tuwima. Ostatnia część spotkania to zwiedzanie stoisk edukacyjnych.
Gimnazjaliści mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia poprzez rozmowy z uczniami „Staszica”, ulotki promocyjne, pamiątkowe gadżety, itp.
Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Opracowanie: Alicja Lodzińska
Galeria Dzień Otwarty 2015


„Dzień Bezpiecznego Internetu DBI 2015” – Spotkania w okolicznych Gimnazjach

DBI Gąbin DBI Słubice DBI Słubice

*************************************************

Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie wraz z uczniami gościli w okolicznych gimnazjach. Powodem wizyt były dwie bardzo interesujące inicjatywy.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 25.02.2015 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie, a dwa kolejne w dniu 24.03.2015r. w Gimnazjach w Słubicach i Sannikach.
Spotkaliśmy się w nich z uczniami ostatnich klas gimnazjów, czyli młodzieżą, która lada moment będzie podejmowała decyzje o wyborze dalszej drogi szkolnej i zawodowej. Odwiedziliśmy sąsiednie Gimnazja w celu propagowania Bezpiecznego Korzystania z Sieci Internet głosząc hasła ogólnopolskiej Akcji Dnia bezpiecznego Internetu (DBI).
„DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.”
Drugą przyczyną z jakiej znaleźliśmy się w Gimnazjach to rozpoczynający się 23 marca „Tydzień zawodowca”. „Celem powyższej inicjatywy jest ułatwienie gimnazjalistom podjęcia decyzji o wyborze szkoły i kierunku kształcenia, a tym samym wyborze dalszej ścieżki zawodowej.”
W związku z powyższą inicjatywą dokonaliśmy prezentacji kierunku: Technik informatyk chcąc zachęcić młodzież – uczniów ostatnich klas okolicznych gimnazjów do podjęcia nauki w naszej szkole.
Uczniowie klasy I TI: Kacper Ledzion, Hubert Machała, Mateusz Zgondek, Jan Sapiński, Witold Garstka oraz uczeń klasy IIITI Tomasz Smolarczyk przygotowali i przedstawili prezentacje związane z bezpieczeństwem w sieci Internet. W prezentacjach wykorzystaliśmy animacje przygotowane przez uczniów naszej szkoły: Aleksandrę Gieras, Michała Smolarka i Mateusza Lewandowskiego.
Prezentacje poprzedzone zostały przeprowadzeniem ankiet poglądowych wśród grupy młodzieży dotyczących wiedzy i zasad korzystania z sieci Internet. Ankietę przeprowadziliśmy za pomocą zestawu do testów interaktywnych IVote – którego użycie pozwoliło nam uzyskać natychmiastową analizę pytań.
Po prezentacji w każdym Gimnazjum przeprowadziliśmy krótki konkurs – quiz związany z tematyką przedstawianych prezentacji i akcji DBI. Młodzież bardzo chętnie i aktywnie brała udział we wszystkich inicjatywach. Wszystkim uczniom biorącym udział gratulujemy wiedzy i dziękujemy za udział. Laureaci i biorący udział otrzymali małe upominki.
Dziękujemy Dyrektorom wymienionych Gimnazjów: Panu Zdzisławowi Fortunie – Dyrektorowi Gimnazjum w Gąbinie, w którym z wymienioną inicjatywą gościliśmy już drugi raz. Panu Dariuszowi Wachowiczowi – Dyrektorowi Gimnazjum w Sannikach oraz Pani Grażynie Bartos – Dyrektor Gimnazjum w Słubicach, nauczycielom i opiekunom młodzieży za umożliwienie nam wizyty i przeprowadzenie prezentacji.
Inicjatywę zorganizowali oraz przeprowadzili nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych: Eliza Bałdyga i Piotr Pietracho.

Opracowanie: Eliza Bałdyga
Galeria DBI Gąbin Galeria DBI Słubice Galeria DBI Sanniki


REALIZACJA SZKOLNEGO TYGODNIA TURYSTYKI LOKALNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ im. STANISŁAWA STASZICA w GĄBINIE

Konferencja Hapening Konkurs

*************************************************

W dniach 9-13 marca 2015r. w Naszej szkole po raz pierwszy realizowaliśmy przedsięwzięcie o nazwie SZKOLNY TYDZIEŃ TURYSTYKI LOKALNEJ skierowane, pod względem merytorycznym, głównie do uczniów z Technikum Turystyki Wiejskiej i Technikum Hotelarstwa. W tym czasie gościliśmy w szkole wiele osób zawodowo związanych z branżą turystyczną, agroturystyczną, gastronomiczną i hotelarską w naszym środowisku. Podczas prelekcji przeprowadzonych przez: Panią Agnieszkę Żukowską – Prezesa Lokalnej Grupy Działania Fundacja Aktywni Razem i Panią Barbarę Chrzanowską – Pacek – Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego nasi uczniowie dowiedzieli się o działaniach organizacji pozarządowych na rzecz turystyki w Powiecie Płockim i powiatach ościennych. Pani Dyrektor Barbara Chrzanowska –Pacek omówiła realizowane przez Stowarzyszenie przedsięwzięcia z zakresu ekologii, kultury, sztuki ludowej, sportu jak również projektów unijnych i działalności wydawniczej. Natomiast Pani Prezes Agnieszka Żukowska skupiła się na przekazaniu uczniom wiedzy na temat LEADERA, współpracy z zagranicą, zaprezentowała także wydawnictwa opracowane przez Fundację. O tym jak dostosować gospodarstwo do prowadzenia działalności agroturystycznej, jakie powinno ono spełniać warunki i ile w naszym regionie jest takich gospodarstw opowiedziała Pani Barbara Snopek, która jest specjalistą w tym obszarze w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku.
Nie mało emocji dostarczył naszym uczniom konkurs kulinarny, ponieważ w jury oceniającym prace zasiedli Pani Agata Gronkiewicz z Restauracji Piano w Gąbinie i Pan Marcin Wichrowski z Hotelu – Restauracji Kawallo w Leonowie. Na zakończenie działań związanych ze szkolnym tygodniem turystyki lokalnej uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez RCEE w Płocku „Natura 2000 – Naszą Szansą”, przygotowali prezentację o tej tematyce i zaprezentowali ją wszystkim uczniom szkoły.
Oprócz wiedzy nasi uczniowie dostali także wiele ciekawych materiałów dydaktycznych, za co naszym gościom, składamy serdeczne podziękowania.

Opracowanie: Elżbieta Błaszczyk
Galeria konferancja Galeria hapening Galeria konkurs


Wyniki konkursu „Działamy bez nienawiści”

Szkola bez nienawisci
Wreszcie znamy wyniki. Otrzymaliśmy certyfikat ’Działamy bez nienawiści’.

To prestiżowe wyróżnienie otrzymało jedynie 27 szkół z całej Polski biorących udział w konkursie.
Ponadto zostaliśmy wyróżnieni nagrodą publiczności.
'To wspaniały sukces całej społeczności szkolnej, ale również wielkie zobowiązanie. Wyniki cieszą tym bardziej, że mieli na nie wpływ również uczniowie Naszej Szkoły. Nie zawiedli- nastąpiła wielka mobilizacja sił i współpraca a to cieszy najbardziej ’ – Powiedziała Pani Kinga Snochowska- opiekun Samorządu Uczniowskiego Konkurs Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” miał na celu rozwijanie świadomości czym jest mowa nienawiści w mediach oraz dlaczego warto i jak na nią reagować. Efektem działań SU było opracowanie scenariusza i opublikowanie go na serwisie społecznościowym Facebook oraz serwisie społecznościowym You Tube tak, aby dotarł do jak największego grona i skłonił do zastanowienia się nad tym tematem. Świetny montaż Michała Smolarka z klasy III TI oraz wspaniała obsada zaowocowały zwycięstwem. Teraz pozostaje nam czekać na nagrody i….. działać BEZ NIENAWIŚCI ;)
Samorząd Uczniowski pragnie podziękować wszystkim, którzy wsparli projekt.
Zapraszamy do obejrzenia filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=adev29FFGO4&feature=youtu.be
W Polsce Kampania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Minister Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Koalicja Koalicja 70 organizacji, instytucji i grup z całej Polski.

Opracowanie: Kinga Snochowska


Uczniowie technikum pojazdów samochodowych na wycieczce w ramach projektu „Moja wiedza – mój sukces zawodowy”

Wycieczka Toyota
W ramach realizacji projektu „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” 20 uczniów klas II i III technik pojazdów samochodowych w dniu 20.02. 2015 roku wzięło udział w wycieczce do autoryzowanego przedstawiciela Toyoty Motor Poland - Carolina Car w Warszawie. To obiekt z kompleksową obsługą spełniający europejskie standardy, należy do najbardziej nowoczesnych pod względem wewnętrznej organizacji, wyposażenia oraz funkcjonalności.
Opracowanie: Adam Zwarycz

czytaj dalej
Galeria


UCZNIOWIE Z TECHNIKUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA WARSZTATACH NATURA 2000

Wycieczka turystyka
W dniach 3-5 marca 2015 r. 15 uczniów z Technikum Turystyki Wiejskiej wraz z opiekunem miało zaszczyt uczestniczyć w warsztatach realizowanych w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą” , finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Organizatorem warsztatów było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, z którym Nasza Szkoła współpracuje od wielu lat. Tematyka warsztatów jak najbardziej wpisywała się w zakres podstawy programowej przedmiotów zawodowych w zawodzie technik turystyki wiejskiej. W trakcie warsztatów uczniowie zwiedzili siedzibę Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, poznali zasady funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego „Agrofarma” w Gołaszowie, dowiedzieli się jak zorganizować Zielona Szkołę, wysłuchali kilku prelekcji dotyczących organizacji i promocji różnych form turystyki na obszarach Natura 2000. W ostatnim dniu warsztatów, ich uczestnicy, na podstawie zdobytej wiedzy przygotowali i przedstawili prezentację dotyczącą sposobu przeprowadzenia zajęć terenowych z uczniami na obszarze Natura 2000.
Nasi uczniowie byli pod wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego oraz perfekcyjnej organizacji warsztatów, za co organizatorom składamy serdeczne podziękowania.
Opracowanie: Elżbieta Błaszczyk
Galeria


V edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii

Konkurs POWIATOWY
W dniu 26 lutego 2015 roku odbył się w naszej Szkole Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem edukacyjnym objął Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki i prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

czytaj dalej
Galeria


V Szkolne Targi Edukacji i Pracy

TARGI
W dniu 26.02.2015r. w Naszej Szkole odbyły się V Szkolne Targi Edukacji i Pracy, podczas których mieliśmy zaszczyt gościć:
• Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku
• Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku
• Politechnikę Warszawską Filia w Płocku
• Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu
• Policealną Szkołę Medyczną z Płocka
• Komendę Miejska Policji w Płocku
• Wojskową Komendę Uzupełnień w Płocku
• Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
• Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku
• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku
• Szkoły Policealne ŻAK
• Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie
• Laboratorium Zielone Zawody
Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki oraz Pani Małgorzata Bombalicka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Goście w swoich wypowiedziach wyrazili uznanie związane z organizacją Targów, naszym maturzystom życzyli powodzenia na egzaminach: maturalnym i zawodowym oraz trafnych wyborów w kreowaniu przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

czytaj dalej
Galeria


Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

Powiat Płock
W dniu 13 lutego 2015 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku. Tym razem członkowie Zarządu spotkali się z dyrekcją, kadrą dydaktyczną i uczniami największej szkoły w powiecie płockim - Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie...

źródło: Starostwo Powiatowe w Płocku

Czytaj więcej - Starostwo Powiatowe Płock i na naszej stronie w zakładce Aktualności


Monika Piecka wyróżniona w konkursie o Dobroczynną Nagrodę Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu”

Nagroda Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu” – to symboliczne wyróżnienie dla osób, organizacji lub instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się w danym roku dla samorządowej wspólnoty Powiatu Płockiego. Honorowy patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Nasza uczennica – Monika Piecka – nagrodzona została w kategorii: Talent Roku. Laureatka otrzymała statuetkę „Kwiat Powiatu" oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody finansowej. Wyróżnionym w konkursie przysługuje prawo do wykorzystania przyznanej nagrody w promocji własnego wizerunku w prowadzonej działalności gospodarczej lub publicznej. Monika przyjęła gratulacje od Starosty Płockiego – Pana Mariusza Bieńka, Posła na Sejm RP – Pana Piotra Zgorzelskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Płocku – Pana Lecha Dąbrowskiego. Pokazała także małą próbkę swojego talentu, zachwycając zgromadzonych gości piosenkami z repertuaru Maryli Rodowicz i zespołu Blue Cafe.
Opracowanie: Małgorzata Mofina


Czytaj więcej - Starostwo Powiatowe PłockStudniówka 2015

źródło: terazgabin.pl


Otwarcie kolejnych pracowni do nauki zawodu.

 

27 listopada 2014r. w naszej Szkole dokonano oficjalnego otwarcia dwóch nowo wyremontowanych  pracowni. Są to: pracownia usług gastronomicznych oraz pracownia obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa. Nowoczesne wyposażenie zostało zakupione z pozyskanej wcześniej dotacji  celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach rolniczych.              W pracowniach kształcą się  uczniowie   w zawodach: technik turystyki wiejskiej i technik hotelarstwa. 

O to, aby uczniowie naszej Szkoły uczyli się w coraz lepszych warunkach i na najbardziej nowoczesnym sprzęcie,  dba nasz organ prowadzący  – Powiat Płocki. 

ciąg dalszy na str. Aktualności