OGŁOSZENIA!!!

 

XXVII OGÓLNOPOLSKIE

SYMPOZJUM

SZKÓŁ

STASZICOWSKICH

GĄBIN, 05-06 VI 2014

 

 

CKE

EGZAMIN

MATURALNY 

 

 

 

 


 Kierunki kształcenia

 

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2014

Stypendyści 5 grudnia 2014r. dwie uczennice naszej Szkoły odbierały Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Od wielu lat jest to swoista nagroda za pracowitość i efektywną naukę uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą.
Najlepsze z najlepszych - Anna Zawadzka z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie Technik ekonomista oraz Marlena Walburg z klasy III LO odbierały stypendium w czasie uroczystości, która miała miejsce w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Klimatyczna sala, spektakularna oprawa artystyczna oraz obecność znamienitych gości nadało uroczystości wysoka rangę.

ciąg dalszy na str. Aktualności Galeria fotografii - kliknij żeby zobaczyć


Otwarcie kolejnych pracowni do nauki zawodu.

 

27 listopada 2014r. w naszej Szkole dokonano oficjalnego otwarcia dwóch nowo wyremontowanych  pracowni. Są to: pracownia usług gastronomicznych oraz pracownia obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa. Nowoczesne wyposażenie zostało zakupione z pozyskanej wcześniej dotacji  celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach rolniczych.              W pracowniach kształcą się  uczniowie   w zawodach: technik turystyki wiejskiej i technik hotelarstwa. 

O to, aby uczniowie naszej Szkoły uczyli się w coraz lepszych warunkach i na najbardziej nowoczesnym sprzęcie,  dba nasz organ prowadzący  – Powiat Płocki. 

ciąg dalszy na str. Aktualności


LISTOPADOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Od wielu lat Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat organizuje listopadowe spotkanie integracyjne w naszej szkole. Również w tym roku zaprosiliśmy uczniów wraz z nauczycielami i wychowawcami z Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach i w Mocarzewie.

Goście przybyli do nas w dniu 20 listopada 2014 roku. Mimo ponurej jesiennej pogody wszyscy byli zadowoleni.  Pani Dyrektor Danutę Kowalkowską-Fiłoniuk przywitała zgromadzonych w sali konferencyjnej naszej szkoły        

                                                                   cd na str. Aktualności


Dzień Bezpiecznego Komputera 2014

W październiku obchodziliśmy po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Komputera.
To komercyjne przedsięwzięcie markietingowe w postaci kampanii informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do użytkowników komputerów i internautów w Polsce, zapoczątkowane 12 października 2014 roku. Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci.
W naszej szkole została przeprowadzona akcja informacyjna w formie krótkiej prezentacji przygotowanej przez uczniów nt. bezpiecznego korzystania z komputera. Uczniowie przygotowali również zakładki do książek z zasadami bezpiecznego użytkowania komputera, które rozdawali wśród społeczności szkolnej wraz ze słodkim upominkiem-niespodzianką. W niektórych cukierkach znajdowały się numerki, które to były nagradzane długopisem z logo szkoły. cd na str. Aktualności


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W październiku 2014 r. obchodziliśmy  już po raz ósmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. W ramach październiko-wego święta została przygotowana i wyeksponowana gazetka okolicznościowa, na której znalazły się informacje dotyczące obchodów MMBS oraz konkurs zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy pod tytułem „Ta twarz wygląda znajomo…?”. 

 cd na str. Aktualności


 

obraz   Wybiła godzina rozstrzygająca! Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie, sama chce budować swą przyszłość, rzucając na szalę wypadków własną siłę orężną.

Komendant Główny Wojska Polskiego Józef Piłsudski

Słowa J. Piłsudskiego… to one wybrzmiały w sali gimnastycznej, wyrecytowane przez uczniów, podczas szkolnego spotkania z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

czytaj dalej...


Tydzień dobrego chleba

 W środę 22 października w ramach kampanii Fundacji Dobre Życie: „Dobry chleb na każdym stole- bądź świadomym konsumentem” Samorząd Uczniowski zorganizował  w szkole dzień dobrego chleba.

Przygotowano ulotki, informacje na FB i tablicę informacyjną.

Jednak najbardziej emocjonującym momentem całej akcji, która wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko wśród uczniów i nauczycieli, ale również pracowników szkoły był poczęstunek.

Uczniowie przygotowali ponad 200 mini kanapek z chleba na zakwasie.

Był to miedzy innymi chlebek orkiszowy, z dodatkiem soi oraz chleb Pur Pur.


Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2014 roku sala gimnastyczna w Zespole Szkół, wypełniła się zaproszonymi gośćmi. Pani D. Kowalkowska – Fiłoniuk dyrektor Szkoły powitała zebranych, rozpoczynając coroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 W części oficjalnej gościliśmy władze powiatowe: p. A. Sierockiego przewodniczącego  Rady Powiat oraz p. A. Bartosiaka wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Władze lokalne reprezentował p. K. Jadczak  - burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. Swoją obecnością zaszczycili nas również: ks. kanonik J. Szczeciński – proboszcz parafii Św. Mikołaja w Gąbinie, p. Ewa Kowalak Prezes Powiatowego ZNP oraz rodzice z przewodniczącą Rady Rodziców na czele p. Danutą Grzymałą.  Licznie przybyli, jak co roku, emerytowani  i aktualnie pracujący nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz młodzież.    (czytaj dalej... )


Stołeczna Kapituła „Klubów Ośmiu”

„Klub Ośmiu”- Młodzieżowy Wolontariat, który już od 10 lat działa w naszej szkole, został zaproszony przez Fundację „Świat na Tak” na Stołeczną Kapitułę Klubów Ośmiu. Uroczystość odbyła się 7 października 2014 r. w Warszawie, a Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie reprezentowali opiekun Klubu Ośmiu  p. Kamilla Krakowska oraz uczniowie – wolontariusze Edyta Brzozowska z klasy III LO i Mateusz Domżałowicz z klasy II K. Wydarzenie to miało na celu podsumowanie pracy „Klubów Ośmiu” w roku szkolnym 2013/2014 oraz nakreślenie kierunków pracy na rok następny.

  (czytaj dalej... )

 

 

 


Wybory do samorządu 2014/2015

W piątek 26.09.2014  w Naszej Szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego i wybory Opiekuna SU.

Lokal wyborczy był otwarty przez 2 godziny odwiedziło go 282 osoby.

Było wszystko - profesjonalna urna, komisja wyborcza i mężowie zaufania. 

Po wyborach rozmawialiśmy z nowym  przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Tomkiem Smolarczykiem z klasy III TI: „Być narodowi użytecznym” to słowa naszego patrona dlatego hasłem tegorocznej Rady SU jest „Być szkole użytecznym”. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować moim wyborcom, którzy przez zaufanie wybrali mnie jako lidera całej społeczności Staszica. Przecież każdy z was mógłby kandydować… Chciałbym też bardzo pogratulować moim rywalom. Jako przewodniczący postaram się nie stawiać celi ale realizować je.  

(czytaj dalej... )


  Warsztaty  "dobry chleb na każdym stole - bądź świadomym konsumentem"

Uczniowie Naszej Szkoły zostali zaproszeni na dwudniowe szkolenie organizowane przez Fundację Dobre Życie i Polski Chleb oraz Szkołę Promocji Zdrowia pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba wypiekanego tradycyjnymi metodami a także promowanie zdrowego stylu  życia.

czytaj dalej...

 


 ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Zgodnie z tradycją Zespołu Szkół im  S. Staszica w Gąbinie, we wtorek 16 września br. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

To niezwykle ważny dzień dla wszystkich pierwszo-klasistów!!! W ceremonii ślubowania uczestniczyli: Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele oraz przedsta-wiciele klas programowo niższych. Uśmiechnięci, odświętnie ubrani i przejęci pierwszoklasiści udowodnili, że są gotowi do wejścia w poczet uczniów szkoły.             Po  wystąpieniu p. Dyrektor i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, który słowami „…zapraszam wszystkich do pracy na rzecz Szkoły – jest wiele do zrobienia – a razem możemy wszystko” zachęcał pierwszoklasistów do aktywnego działania. Następnie, akt ślubowania przeprowadził  v-ce dyrektor S. Sztygiel, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar i tym samym zostali przyjęci w grono "Staszica".        czytaj dalej...


ZEBRANIE RODZICÓW W „STASZICU”

W dniu 15 września  2014 roku sala gimnastyczna Zespołu Szkół wypełniła się rodzicami uczniów naszej szkoły. Spotkanie poświęcone było organizacji roku szkolnego 2014/2015.        

Pani  Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie przywitała zebranych, szczególnie rodziców „pierwszoklasistów” dziękując jednocześnie, za „…wybór tej szkoły i zaufanie jakim nas obdarzono”.

czytaj dalej...