GIF


WYJAZD DYDAKTYCZNY UCZNIÓW TECHNIKUM HOTELARSTWA i TECHNIKUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ

ET Dzięki uprzejmości właścicieli czterogwiazdkowego Hotelu Czardasz w Płocku uczniowie technikum hotelarskiego i technikum turystyki wiejskiej mieli możliwość poznania najskrytszych tajników związanych z prowadzeniem hotelu i obsługą ruchu turystycznego. Właściciele i kadra kierownicza Czardasza przedstawili naszym uczniom strukturę organizacyjną, atrakcje rekreacyjne i inne artefakty związane z funkcjonowaniem ich obiektu.
W drugiej części programu odwiedziliśmy Stado Ogierów w Łącku. Poznaliśmy jego historię oraz obecny zakres działalności w zakresie hodowli, sportu, turystyki i rekreacji.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych specyficznych lekcji bardzo dziękujemy.

Galeria w pzygotowaniu


Wernisaż wystawy fotograficznej w ramach projektu "Poczytaj mi ... Wolontariuszu".

wernisaz
W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbył się wernisaż wystawy fotograficznej w ramach projektu "Poczytaj mi ... Wolontariuszu". Wydarzenie, w którym uczestniczyli uczniowie naszej Szkoły, nauczyciele i wielu zaproszonych gości, miało miejsce 18 listopada 2015 roku.
W murach naszej Szkoły gościliśmy Panią Iwonę Sierocką - Wicestarostę Płockiego, Panią Joannę Banasiak - Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, Panią Benedyktę Wachowicz - Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie, przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie i Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie.
Pani Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk - Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, dziękując na wstępie wszystkim obecnym za przybycie, przedstawiła cel spotkania. Głos zabrały również Pani Iwona Sierocka - Wicestarosta Płocki i Pani Joanna Banasiak - Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
Kolejnym punktem programu był występ młodzieży, w którym Patrycja Kicińska i Kinga Smolińska (uczennice klasy III TW) przedstawiły i omówiły założenia projektu. Wernisaż uświetnił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej Szkoły pt.: "Życie nie po to jest, by brać...". Paulina Ostrowska, Angelika Piotrowska, Bartosz Lewandowski i Wiktor Jarzębski, (uczniowie klasy II LO) zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie; Monika Piecka (uczennica klasy III LO), Wiktor Garstka, Huber Machała i Jan Sapiński (uczniowie klasy II TI) oraz Mateusz Młodziejewski (uczeń klasy II LO) - swoje talenty muzyczne; Dominik Duda i Mateusz Domżałowicz (uczniowie klasy III K) zajęli się stroną techniczną występu.
Po części oficjalnej Pani Dyrektor podziękowała wykonawcom i zaprosiła uczestników wernisażu do obejrzenia wystawy. Wolontariusze przygotowali również słodki poczęstunek - pyszne ciasteczka upieczone przez uczennice klasy IV TW pod opieką Pani Ludmiły Koprowicz.
W przygotowanie wernisażu zaangażowali się także uczniowie klas:
II LO, I TI, II TH, II TI, III TE, III TW, II KM, III K i nauczyciele: Pani Eliza Bałdyga, Pani Tatiana Jastrzębska, Pani Kamilla Krakowska, Pani Elżbieta Ostrowska, Pani Maria Olszewska i Pani Marzena Sosińska.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w wernisażu, miłe słowa i życzliwość.
Wystawę można zwiedzać do 30 listopada 2015 roku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Składamy podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie - Pani Danucie Kowalkowskiej-Fiłoniuk, Pani Marii Elżbiecie Błaszczyk i Panu Sławomirowi Sztygielowi za wsparcie i pomoc w realizacji projektu. Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za współpracę podczas wykonywania różnych działań projektowych.
Członkowie
Klubu Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu
wraz z opiekunami

Galeria


Bezpieczna+ - Pierwszy piknik:

Biwak Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie i powiat płocki pozyskali środki finansowe w ramach Rządowego programu - „Bezpieczna +”. Celem naszych działań w programie „Bezpieczna +” jest:
• rozwijanie i kształtowanie postaw prospołecznych uczniów,
• rozwijanie empatii, umiejętności komunikacji interpersonalnych,
• rozwijanie aktywności wolontariackiej,
• nauka tolerancji i odpowiedzialności za własne postępowanie.
Realizując program walczymy z nudą i nic nie robieniem.
Na podstawie obserwacji i wywiadów, dostrzegamy potrzebę kształtowania otwartości i budowania pozytywnego klimatu szkoły, w której młodzież ma alternatywę na nudę. Właściwe relacje i więzi rówieśnicze oparte na poszanowaniu i tolerancji, to główne potrzeby młodzieży. Środowisko w jakim funkcjonuje Szkoła, małe miasteczko i okoliczne wioski nie dają tych możliwości. Większość uczniów ma niskie poczucie własnej wartości. Nasze działania pozwolą młodym ludziom uwierzyć w siebie, ukształtują wrażliwość na innych, przyczynią się do integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.
W trakcie programu zrealizujemy:
Zadanie 1: „Zostań moim kumplem” – zorganizowanie nad jeziorem trzech dwudniowych biwaków integracyjnych. Biwaki integracyjne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom tzw. „FALI” i umożliwienie nowym uczniom łagodną adaptację w nowym środowisku. W ramach biwaku uczniowie klas pierwszych wspólnie z uczniami klas kończących realizują zajęcia ukierunkowane na rozwijanie tolerancji i empatii. W ich trakcie uczniowie klas starszych będą uczyć młodszych kolegów właściwych postaw wynikających z prawa szkolnego i obowiązujących w szkole norm społecznych. Nawiążą się właściwe relacje rówieśnicze oparte na tolerancji i poszanowaniu. W trakcie pobytu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, jak bezpiecznie wypoczywać nad jeziorem i jak udzielać pierwszej pomocy.

Czytaj dalej o projekcie i jego realizacji
Galeria


Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Naszej Szkole

11Listopad


Galeria


Zostaliśmy częścią wielkiej rodziny eTwinning!

ET W dniach od 5 do 8 listopada 2015 roku odbywało się w Sopocie seminarium kontaktowe „eTwinning & Erasmus+ VET Multilateral Contact Seminar”.
Erasmus+ i eTwinning to najpopularniejsze programy edukacyjne w Unii Europejskiej. Dzięki nim szkoły z różnych krajów wymieniają się wiedzą i doświadczeniami.
Nauczyciele ze szkół kształcenia i szkolenia zawodowego z Austrii, Chorwacji, Cypru, Francji, Litwy, Niemiec, Malty, Włoch i Polski pracowali wspólnie nad stworzeniem swoich pierwszych projektów partnerskich w ramach platformy eTwinning. Podczas międzynarodowej konferencji Zespół Szkół im. Stanisława Staszica reprezentowali pani Agata Chyra i pan Piotr Pietracho.
W czasie trzech dni seminarium wzięliśmy udział w warsztatach, spotkaniach, nawiązaliśmy współpracę z nauczycielami kształcenia zawodowego z innych szkół w Polsce i zagranicą.
Znaleźliśmy partnerów do realizowanego na internetowej platformie eTwinning projektu edukacyjnego „Let’s learn from each other!”: Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, Technical School Larnaca (Cypr) oraz Techniki Scholi Paralimniou (Cypr).
Mamy nadzieję, że projekty eTwinning staną się podstawą do rozpoczęcia współpracy międzynarodowej w ramach partnerstwa strategicznego Erasmus+.

Galeria


„Każdy ma swój Mount Everest” – spotkanie z Januszem Radgowskim

Janusz Radgowski
„Każdy ma swój Mount Everest” to hasło przewodnie super maratonu Janusza Radgowskiego, niepełnosprawnego maratończyka, mieszkającego na co dzień w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Pragnąc pomóc 4-letniej Klaudii Kamińskiej, chorej na nowotwór złośliwy, pokonał trasę Rzym – Wadowice na wózku inwalidzkim.
4 listopada 2015 roku uczniowie klasy I M i IV TW mieli zaszczyt spotkać się z tym niezwykłym człowiekiem. Pan Janusz podzielił się z młodzieżą doświadczeniem w pokonywaniu przeciwności zarówno w sporcie, jak i w życiu czy w chorobie

Czytaj dalej...
Galeria


MCE i P OHP w naszej szkole.

OHP
We wtorek 3 listopada odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Edukacji i Pracy OHP w Płocku. Tym razem uczniowie klasy III LO i III k dowiedzieli się o portfolio zawodowym, zawodach przyszłości oraz zakresem działalności OHP.W części warsztatowej zajęć zapoznali się z zasadami pisania cv europass. Natomiast spotkanie z klasą I TH/TK dotyczyło określania preferencji zawodowych.

Galeria


Szkolne Biegi Przełajowe

Biegi
W dniu 22 października 2015 r. odbyły się Szkolne Biegi Przełajowe. Pogoda do biegów nie była najlepsza, mimo to uczestnicy wykazali się ogromną wolą walki i hartem ducha.Uczniowie biegli na różnych odcinkach, dostosowanych do wieku, płci i możliwości. W rywalizacji uczestniczyła młodzież Gimnazjum Jana Pawła II w Gąbinie.
Zwycięzcy otrzymali medale, pamiątkowe dyplomy oraz skromne upominki. Na wszystkich uczestników czekała gorąca herbata oraz słodka przekąska. Zakończenie zawodów, wręczenie nagród odbyło się w sali gimnastycznej „Staszica” ze względu na padający deszcz i przejmujące zimno.

Czytaj dalej...
GaleriaSpotkanie z Mistrzem Polski Juniorów w Carvingu

Carving
Uczniowie Technikum Turystki Wiejskiej i Technikum Hotelarstwa mieli zaszczyt uczestniczyć w pokazie sztuki carvingu, który przeprowadził Mistrz Polski Juniorów Krystian Dolecki. To, co na początku było bardzo trudne pod koniec, trwającego kilka godzin pokazu okazało się dla niektórych uczestników spotkania, trochę łatwiejsze czego dowodem były wykonane proste kompozycje. Efekty spotkania z Mistrzem p uczniowie naszej szkoły mogli oglądać na przygotowanej w holu szkoły wystawie.

Galeria


Udział w 10. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”

Region
Festiwal zorganizowany został przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w dniu 24.10.2015r. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy stoisko prezentujące ofertę edukacyjną oraz osiągnięcia naszej szkoły w różnych dziedzinach. Festiwal rozpoczęli nasi uczniowie: Monika Piecka i Mateusz Młodziejewski prezentując, opracowany w uzgodnieniu z Panią Dyrektor Barbarą Chrzanowską – Pacek, repertuar muzyczny. Gościom odwiedzającym nasze stoisko reprezentanci Samorządu Uczniowskiego i Szkolni Wolontariusze opowiadali o szkole oraz częstowali ich wykonanymi na zajęciach z usług żywieniowych ciasteczkami.


GaleriaDzień Języków Obcych w Zespole Szkół im. St.Staszica w Gąbinie

Jezyki
Tradycją naszej szkoły stały się obchody Dnia Języków Obcych. W tym roku Dzień Języków odbył się 22.10.2015 roku i przygotowano go w nieco odmiennej formie niż dotychczas. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli języków obcych przygotowali happening dla społeczności szkolnej, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ważnym punktem programu spotkania była degustacja potraw charakterystycznych dla krajów, których języków uczymy się w szkole. Uczestnicy podczas kilku przerw międzylekcyjnych mogli skosztować wielu specjałów kuchni angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej przygotowanych przez uczniów technikum. Na pięknie udekorowanych stołach zagościły min. angielska szarlotka (apple pie), rosyjskie pielmieni czy tradycyjnie parzona angielska herbatka (five o’clock). Każdy mógł sięgnąć po coś niebanalnego i smacznego.


Czytaj dalej...
GaleriaProdukty regionalne na starówce w Gąbinie

Region
W dniu 4 października 2015r na starówce w Gąbinie odbył się festyn poświęcony promocji produktów regionalnych. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Głównym punktem festynu była prezentacja produktów artystycznych w wykonaniu wicemistrza Polski w carvingu - Krystiana Doleckiego. Również nasza szkoła zaprezentowała się podczas festynu ze swoją ofertą edukacyjną. Uczestnicy festynu mogli posmakować wykonane przez uczniów Technikum Turystyki Wiejskiej i Technikum Hotelarstwa różne rodzaje ciasteczek.
Opracowała: Ludmiła Koprowicz


Galeria


Co mnie z tym miastem łączy?
Rzecz mała.
Śliwki i jabłka,
z jesiennum zapaszkiem
uczniowska czapka
co w deszcz pachniała.

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie
połączone z X Zjazdem Absolwentów i Wychowanków
i Dniem Edukacji Narodowej


X Zjazd LO

Dzień 10 października 2015 r. zostanie w historii Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie wyryty złotymi zgłoskami. Tego dnia odbył się X Zjazd Absolwentów z okazji 70. rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego w Gąbinie. Uroczystość była objęta Honorowym Patronatem: Starosty Płockiego Pana Mariusza Bieńka, Posłów na Sejm RP: Pana Piotra Zgorzelskiego, Pana Wojciecha Jasińskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Pana Krzysztofa Jadczaka.

W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło udział grono znakomitych gości: Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Pan Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Waldemar Pawlak – premier RP, Pan Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP, Pan Wojciech Jasiński Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Pan Michał Twardy Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Pani Nina Igielska – Wizytator Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie w zastępstwie Mazowieckiego Kuratora Oswiaty , Pan Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice, Pan Gabriel Wieczorek – Wójt Gminy Sanniki, Pan Jan Ciastek – Wicestarosta Płocki, Pani Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sprawa Społecznych, Pani Ewa Wiśniewska – Prorektor Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku, Pan Grzegorz Skwarna – Dyrektor MSCDN w Płocku, Pani Anna Ostrowska – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Pani Agnieszka Żukowska - Prezes Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem, Pani Barbara Chrzanowska-Pacek – Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Pani Jadwiga Garstka – Prezes Banku Spółdzielczego w Gąbinie, Pani Ewa Kowalak – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, Profesor Janusz Szczepański – były nauczyciel i wicedyrektor LO, Pan Tadeusz Żerowski – Przewodniczący II Zjazdu Absolwentów Szkół Zawodowych, Pan Sławomir Felczak – Przewodniczący Rady Rodziców w ZS Gąbin, Pan Andrzej Wołowski – syn jednej z pierwszych nauczycielek LO Natalii Wołowskiej, Pan Alojzy Balcerzak – artysta malarz – wychowanek Gąbińskiego LO, Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu oraz Miasta i Gminy Gąbin, Absolwenci, aktualni i emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, młodzież Zespołu Szkół oraz przedstawiciele mediów.

Czytaj dalej Galeria X Zjazd Absolwentów
Galeria X Zjazd Absolwentów 2Udział przedstawicieli naszej Szkoły w Sympozjum Szkół Staszicowskich.

Sympozjum
XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Szkół Staszicowskich odbyło się tym razem w dniach 1-2 października b.r. w Pile. Jest to kolebka Patrona, dlatego też wyjazd reprezentacji naszej Szkoły był tak ważny. Wraz z Sympozjum przeprowadzono finał etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu. W finale brała udział uczennica naszej Szkoły z klasy II LO - Paulina Opalewska. Sympozjum miało bogaty program. Uroczyste otwarcie obrad nastąpiło pierwszego października w auli Audytorium Maximum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile . Zaraz po części oficjalnej młodzież pilskiego Zespołu Szkół przybliżyła obecnym w auli postać Patrona w starannie przygotowanym programie artystycznym.

Obrady ukoronował finał etapu centralnego Konkursu Wiedzy o Patronie w którym uczestniczyli uczniowie szkół klubowych. Po uroczystościach w świetlicy szkolnej odbyło się Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Szkół Staszicowskich, a zaraz po obiedzie udaliśmy się na zwiedzanie Muzeum Trofeów Myśliwskich oraz spotkanie w Philips Lighting Poland SA. Po wspólnym grillowaniu w ośrodku wypoczynkowym Geovita-Płotki młodzież obejrzała Film "Król życia" w pilskim kinie Helios. Drugi dzień Sympozjum był równie atrakcyjny i ciekawy. Zapoczątkowało go spotkanie wszystkich uczestników w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile, gdzie nastąpiło podsumowanie, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. Zwieńczeniem pobytu w Pile było wspólne przejście pod pomnik St. Staszica i złożenie kwiatów oraz zwiedzanie Muzeum Wielkiego Pilanina i Muzeum Okręgowego w Pile. Uczestnictwo w Sympozjum Szkół Staszicowskich było dla nas kolejnym etapem w działaniach, tym bardziej, że to w naszej Szkole 6 czerwca 2014 r. podczas XXVII Sympozjum została podjęta uchwała o ogłoszeniu w szkołach klubowych "Lat Patrona" w związku z przypadającym w 2015 i 2016 roku jubileuszem 260-lecia urodzin i 190-tej rocznicy śmierci St. Staszica. Coroczne spotkania przedstawicieli szkół klubowych przybliżają i utrwalają postać oraz nieprzemijające wartości myśli społeczno-filozoficznej St. Staszica w pamięci zbiorowej uczniów, nauczycieli i sympatyków Towarzystwa Szkół Staszicowskich.


GaleriaŚlubowanie klas pierwszych w Zespole Szkół im St. Staszica w Gąbinie

Ślubowanie
22 września przyszedł czas, aby pierwszoklasistów Zespołu Szkół im St. Staszica w Gąbinie oficjalnie włączyć do szkolnej społeczności. W ceremonii ślubowania uczestniczyli Dyrekcja Szkoły, wychowawcy, nauczyciele oraz przedstawiciele klas programowo wyższych. Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, w której to zgromadzeni goście mogli wysłuchać koncertu artystów Filharmonii Narodowej z Warszawy. Po części artystycznej głos zabrała Dyrektor Szkoły - pani Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk, która oficjalnie przywitała uczniów klas pierwszych, życząc wszystkim powodzenia i wielu sukcesów w naszej szkole. Po wystąpieniu pani Dyrektor pierwszoklasistów przywitał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który zachęcił koleżanki i kolegów do aktywnego działania na rzecz szkoły. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas pierwszych stojąc przed sztandarem Szkoły, powtarzali wspólnie z innymi pierwszoklasistami czytane przez pana v-ce dyrektora Sławomira Sztygiela słowa przysięgi. Złożyli ślubowanie, że będą pilnie wypełniać swoje obowiązki, dbać o dobre imię szkoły i tym samym zostali przyjęci do grona "Staszica". Po akcie ślubowania nastąpiła część zabawowa, przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Kingi Snochowskiej. Nasi pierwszoklasiści mieli okazję sprawdzić się w kilku konkurencjach - malowanie portretu wychowawcy, przygotowanie kanapki dla wychowawcy, czy ułożenie z makaronu wyrazu SZKOŁA. Zabawie towarzyszyły uśmiech i pozytywne emocje. Na koniec uroczystości pani Kinga Snochowska wraz przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego wręczyła na ręce wychowawców i przewodniczących klas pierwszych CERTYFIKATY PRZYJĘCIA DO SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ.


Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i samych radosnych chwil w naszej szkole!!!
Opracowanie: Kamilla Krakowska – wychowawca klasy I M
Galeria ŚlubowanieUroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

Zakończenie 2015Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
26 czerwca 2015 r. odbyło się w Naszej Szkole Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015, które połączone było z pożegnaniem absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Pani Dyrektor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk rozpoczęła uroczystość od przywitania przybyłych gości, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Skierowała do przybyłych kilka miłych, ciepłych i wyczekanych przez młodzież słów:
Drodzy Absolwenci, każdy z nas nosi w sobie moc, musimy ją tylko właściwie wykorzystać. „Dar mocy, który posiada człowiek, niech wam pozwoli kierować swoim życiem we właściwym kierunku… Postępujcie tak, abyście byli szczęśliwi, a ludzie wokół was czuli się dobrze”.
Głos zabrali również przybyli na uroczystość goście: Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski.
Kolejny rok szkolny za Wami. Przez dziesięć miesięcy chłonęliście wiedzę, uczyliście się rzeczy, które nie tylko zwiększały zakres Waszej wiedzy, ale przede wszystkim przygotowywały Was do konstruktywnego, twórczego myślenia, analizowania faktów i wysnuwania własnych przemyśleń. Moi drodzy, nauka to też praca, to wchłanianie niezliczonych ilości pojęć, wzorów, lektur, procesów zachodzących w naturze, to praca odkrywania nowych, nieznanych Wam tajemnic naszego świata – mówiła Wicestarosta do młodzieży. Dziękuję Państwu za trud i czas poświęcony wychowaniu, kształceniu i nauczaniu. Życzę aby nie zabrakło Wam zapału do dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a kończący się rok szkolny dał poczucie satysfakcji i spełnienia. – zwróciła się do nauczycieli.
Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, był to ostatni dzień, w którym uroczyście odczytano listę obecności oraz wręczono świadectwa ukończenia nauki. W tym roku szkolnym pożegnaliśmy młodzież kształcącą się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Wychowawca klasy Pan Adam Zwarycz wspólnie z Panią Dyrektor Danutą Kowalkowską-Fiłoniuk wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, życzyli przyszłych sukcesów zawodowych oraz powodzenia na nowej dorosłej drodze życia. Adrian Seklecki – absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, który uzyskał najwyższą średnią ocen, otrzymał tablet ufundowany przez Starostę Płockiego Pana Mariusza Bieńka. Nagrodę w imieniu Starosty wręczyła Wicestarosta Pani Iwona Sierocka.
Pani Wicestarosta i Pan Przewodniczący Rady Powiatu uczestniczyli także w ceremonii wręczenia Stypendiów Starosty Płockiego uczniom naszej szkoły, którzy w drugim półroczu roku szkolnego osiągnęli średnią ocenę z zajęć edukacyjnych powyżej 3,5. Ceremonię prowadzili Wicedyrektor Pani Elżbieta Błaszczyk oraz Wicedyrektor Pan Sławomir Sztygiel. W Naszej Szkole stypendium otrzymało 77 uczniów (średnia ocen 3,5 -3,99 – 40 uczniów, średnia ocen 4,00 - 4,49 – 25 uczniów, średnia ocen od 4,5 – 12 uczniów). Uroczystość zakończenia roku szkolnego była jednocześnie Uroczystym Zakończeniem dla uczniów pozostałych klas. W trakcie trwania uroczystości wręczono wyróżnionym uczniom z poszczególnych klas nagrody za wyniki w nauce i zachowaniu. Dyplom Wzorowego ucznia otrzymały Zuzanna Bogdzińska (klasa I LO, wychowawca Małgorzata Mofina) oraz Karolina Gorczycka i Karolina Pawlewska (klasa II LO, wychowawca Agnieszka Boch). Wręczono również wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz pracę na rzecz społeczności Zespołu Szkół i osiągnięcia artystyczne. Specjalną nagrodę Dyrekcji za pracę na rzecz promocji szkoły otrzymał Michał Smolarek, uczeń trzeciej klasy technikum informatycznego, którego nagradzane w konkursach filmiki stanowią ozdobę szkolnej strony internetowej. Michał z rąk Pani Dyrektor otrzymał nowoczesną klawiaturę multimedialną. Szkolny zespól muzyczny „Stach Band”, który jest okrasą uroczystości szkolnych i powiatowych, nagrodzono słuchawkami, a jego wokalistka – Monika Piecka otrzymała tablet. Nagrody specjalne dla artystów ufundowane zostały przez Powiat Płocki, za co w imieniu uczniów serdecznie dziękujemy.
…Do zobaczenia już we wrześniu!

Galeria


V POWIATOWA OLIMPIADA INTEGRACYJNA Sport - razem dla wszystkich
FOTORELACJA Olimpiada

*************************************************

Wykaz sponsorów V Powiatowej Olimpiady Integracyjnej


1. Starostwo Powiatowe w Płocku
2. Rada Rodziców Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie
3. Wiesław Jasiński – Piekarnia
4. Danuta i Leszek Puterniccy – Zakład Masarski – Danko
5. Arkadiusz Bolmowski - Karczma u Bolka
6. PZW Koło „ESOX” w Gąbinie
7. Krzysztof Chlewiński - HATREX
8. Andrzej Żabka – ŻAWAKOL
9. PKS Płock
10. Maciej Sztygiel NC+, Masz- SAT
11. Wojciech Gronkiewicz - Restauracja PIANO
12. Zdzisław Cielicki – SPAWEX Bożewo
13. Komenda Miejska Policji w Płocku – Wydział Ruchu drogowego

Skąpany w słońcu Gąbin powitał 2 czerwca 2015 roku uczestników Powiatowej Olimpiady Integracyjnej odbywającej się pod hasłem „Sport – razem dla wszystkich”. Już po raz piąty organizatorami przedsięwzięcia byli Powiat Płocki i Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, zaś miejscem rozgrywek obiekty sportowe gąbińskiego kompleksu szkolnego.
Celem imprezy było popularyzowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu, integracja uczniów z różnych szkół, budzenie ducha sportowej rywalizacji fair play. Gośćmi młodzieży z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie byli uczniowie z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mocarzewie i Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach.


 Prezentacja Olimpiada
czytaj dalej...Sesja naukowej oraz otwarcie wystawy z okazji 130 rocznicy urodzin Sławoja Felicjana Składkowskiego w Archiwum Państwowym w Płocku

SesjaW Archiwum Państwowym w Płocku, przy współudziale Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej w dniu 9 czerwca 2015 roku o godz. 11.00 odbyła się sesja naukowa zorganizowana z okazji 130 rocznicy urodzin ostatniego premiera II RP- Sławoja Felicjana Składkowskiego. Z tej też okazji nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy "Sławoj Felicjan Składkowski (1885 Gąbin - 1962 Londyn) lekarz, generał, premier." Wydarzenie wpisuje się także w obchodzony pod tą datą na całym świecie Międzynarodowy Dzień Archiwów.

czytaj dalej...
Galeria40 lat minęło… od matury

Zjazd Zjazd...tymi słowami witali się w sobotę 6 czerwca 2015r. Absolwenci Technikum Mechanicznego rocznik 1975, niektórzy dodawali „to chyba niemożliwe”. Nasi goście tradycyjnie od 2008 roku, czyli I Zjazdu Absolwentów Szkół Zawodowych, spotykają się w szkole w pierwszą sobotę czerwca o godzinie 12.00. To było ich siódme spotkanie. Jak co roku, przy dźwięku poloneza Ogińskiego została odczytana lista obecności a minutą ciszy uczczono zmarłych kolegów i nauczycieli. Następnie, nie szczędząc słów podziwu, przeszli po szkolnych salach, korytarzach, obiektach sportowych a wspomnieniom, jak zwykle nie było końca. Następne spotkanie już za rok.
Do zobaczenia i jak zwykle czekamy na Państwa.

czytaj dalej...DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Staszic_miniStanisław Staszic – wybitny oświeceniowy pisarz, filozof dziejów, ojciec geologii polskiej, inicjator szkolnictwa zawodowego – jest Patronem Zespołu Szkół w Gąbinie od 1979 roku. W ubiegłym roku gąbiński Zespół Szkół świętował 35 – lecie nadania szkole imienia Stanisława Staszica. Wówczas gościliśmy w naszym mieście przedstawicieli szkół staszicowskich z całej Polski. Ten czas również jest wyjątkowy. Uchwałą XXVII Sympozjum Towarzystwa Szkół Staszicowskich, odbytego w dniach 5-6 czerwca 2014 roku w Gąbinie, lata 2015 – 2016 ogłoszone zostały „LATAMI PATRONA” w szkołach klubowych Towarzystwa Szkół Staszicowskich. Tegoroczne obchody Dnia Patrona miały zatem wyjątkowy charakter.
Dzień Patrona Szkoły został połączony z V Powiatową Olimpiadą Integracyjną „Sport – razem dla wszystkich”, która odbyła się 2 czerwca br.

czytaj dalej...
Galeria


Sukces uczennicy z Zespołu Szkół w Gąbinie!Redakcja gazetki „CKM” w Sejmie

Sejm20-go czerwca 2015 r. zeszłoroczna redakcja szkolnej gazetki „CKM” była na wycieczce w Warszawie. 7 – osobowa grupa uczniów wraz z opiekunem – prof. Lechem Łukaszewskim - zwiedziła Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Grupę wraz z opiekunem po Sejmie oprowadził poseł na Sejm R. P. Cezary Tomczyk. Wyjazd był dla uczniów zarówno przyjemną odskocznią od codziennych zajęć szkolnych, jak i ciekawą lekcją polityki.
Nasi uczniowie w finale
V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej
Dzień Dziecka

W dniach 28 – 29 maja 2015 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbył się V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorami konkursu byli Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, XV Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Łodzi oraz Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie. Patronat honorowy objęli Ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska oraz Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński.
Kamilla Krakowska

czytaj dalej...
GaleriaSPOTKANIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA W GĄBINIE
Dzień Dziecka

*************************************************

Od kilku lat współpracujemy z Powiatowym Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie.
Z okazji zbliżającego Dnia Dziecka Klubu Ośmiu ‒ Młodzieżowy Wolontariat zaprosił na grupę z Domu Dziecka w Bratoszewie do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. W dniu 31 maja 2015 roku (niedziela) gościliśmy dzieci i młodzież z opiekunami. Podczas tego spotkania pokazaliśmy naszą Szkołę, poczęstowaliśmy słodkościami i wspólnie spędziliśmy czas. Goście mogli obejrzeć zajęcia unijne z carvingu.
Mamy nadzieję, że ta majowa niedziela pozostanie w miłych wspomnieniach zarówno gości jak i gospodarzy.
Kamilla Krakowska i Marzena Sosińska
opiekunki Klubu Ośmiu
GaleriaZajęcia w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu
Zajęcia CDR

W dniach 26-27 maja 2015r.uczniowie uczący się w technikum turystyki wiejskiej wraz z Panią Ludmiłą Koprowicz mieli zaszczyt uczestniczyć w szkoleniu „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboże, owoce, mięso, mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej ”, które odbyło się w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w Radomiu.

Opracowanie: Elżbieta Błaszczyk
czytaj dalej...
GaleriaKolejne z cyklicznych szkoleń

Od 19 lat nasza szkoła w ramach szkolnego Programu Profilaktyki oraz programów ogólnopolskich, których posiadamy certyfikaty czyli „Bezpieczna Szkoła” i „Szkoła bez przemocy” współpracuje na stałe z Komendą Miejską Policji w Płocku, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku.
W wyniku tej współpracy uczniowie naszej Szkoły , w każdym kolejnym roku szkolnym biorą udział w szeregu wartościowych szkoleń i spotkań promujących zawód-policjanta, strażaka czy żołnierza zawodowego.
Oto szkolenia , które odbyły się w tym roku szkolnym:

Opracowanie: Marzanna Szafrańska
czytaj dalej...Wizyta w Landrat-Gruber-Schule w Dieburgu (Niemcy)

WycieczkaOd dwunastu lat utrzymujemy kontakty z Działem Agrarnym, który najpierw był częścią Peter-Behrens-Schule w Darmstadt, a od stycznia 2010 roku podlega Landrat-Gruber-Schule w Dieburgu. Pierwsze spotkanie młodzieży polskiej i niemieckiej miało miejsce w lipcu 2004 w Darmstadt, kolejne wiosną 2005 w Gąbinie, jesienią 2005 w Darmstadt, w lutym 2010 gościliśmy młodzież niemiecką w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, a w kwietniu 2011 złożyliśmy wizytę w Dieburgu. Głównym koordynatorem ze strony niemieckiej jest pan Peter Schäfer, kierownik Działu Agrarnego.
W tym roku otrzymaliśmy zaproszenie na Tydzień Europejski w Landrat-Gruber-Schule w Dieburgu. Dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie mogliśmy zrealizować to przedsięwzięcie. PNWM przyznała częściowe dofinansowanie kosztów podróży i ubezpieczenia. W dniach 3-9 maja br delegacja uczniowska przebywała w Niemczech

Opracowanie: Marzena Sosińska
czytaj dalej...
Galeria wycieczka


Pożegnanie absolwentów LO dla dorosłych.

Absolwenci 201510 maja nastąpił wielki dzień dla absolwentów LO dla dorosłych w Gąbinie. Tego dnia 26 słuchaczy odebrało świadectwa ukończenia szkoły, byli to pierwsi asbolwenci tej szkoły. W tej uroczystej chwili absolwentom towarzyszyła dyrekcja i grono pedagogiczne. Każdy słuchacz obebrał świadectwo z rąk Pani Dyrektor Danuty Kowalkowskiej - Fiłoniuk, która wcześniej skierowała do zgromadzonych kilka słów. Końcowe słowo należało jednak do bohaterów dnia, którzy w pięknych słowach i przy pomocy kwiatów, wyrazili wdzięczność za trud ich wykształcenia.

Opracowała Maria Sieklecka
Zdjęcia Marzena Sosińska„Szkoła zawodowa – mój wybór” – sukces ucznia Zespołu Szkół w Gąbinie.

„Szkoła zawodowa – mój wybór” to konkurs dla uczniów szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie w zawodach. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z kuratoriami oświaty. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów na temat: „Wybrałam/wybrałem szkołę zawodową, bo…”. Konkurs ma na celu upowszechnianie informacji na temat zawodów szkolnictwa zawodowego, popularyzację wiedzy na temat zawodów szkolnictwa zawodowego, stworzenie oryginalnych projektów prac promujących ciekawe zawody, pogłębianie wiedzy na temat podnoszenia kwalifikacji oraz rozbudzanie kreatywności u młodzieży.
W dniach 13 i 15 kwietnia 2015 r. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”, powołanej przez Kuratora Oświaty. Komisja oceniała prace w trzech kategoriach – plastycznej, pisemnej i filmowej – biorąc pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne, zgodne z założeniami konkursu (kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu, kompozycja i spójność pracy, zrozumiały przekaz pracy, ogólne wrażenie estetyczne). Na konkurs wpłynęło 246 prac ze szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego, z czego 177 zostało zakwalifikowanych do konkursu – 97 prac plastycznych, 66 prac pisemnych i 14 filmów. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny prac, wyłoniła laureatów etapu wojewódzkiego. W kategorii – praca pisemna – najlepszy okazał się esej Adama Dudkiewicza, ucznia pierwszej klasy technikum pojazdów samochodowych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, pt. „Szkoła zawodowa – mój wybór. Dobry wybór”. Praca Adama – jako laureata etapu wojewódzkiego – została zakwalifikowana do centralnego etapu konkursu, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu i laureatów – w dniu 10 czerwca 2015 r. Trzymamy kciuki!

Opracowanie: Małgorzata Mofina

Teraz już tylko matura! Wręczenie świadectw w ZS w Gąbinie

MaturzyściDla najstarszych uczniów z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie piątek, 24 kwietnia był ostatnim dniem nauki. Tegoroczni maturzyści właśnie dziś zakończyli kolejny etap swojego życia - odebrali świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania wszystkim maturzystom złożyła Wicestarosta, Iwona Sierocka. Wraz z Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Małgorzatą Struzik wręczyła listy gratulacyjne i nagrody – pomoce edukacyjne dla najlepszych absolwentek Angeliki Tomasik z Liceum Ogólnokształcącego i Anny Wiolety Zawadzkiej z Technikum.
„Jesteśmy przekonani, że czekają Was nowe szanse i wyzwania, a zdobyta wiedza i umiejętności będą w przyszłości służyły całemu społeczeństwu. Dotychczasowa rzetelna praca, aktywność i kreatywność umacnia nas w tym przekonaniu. Gratulując osiągniętego sukcesu życzę motywacji i kolejnych wymiernych osiągnięć, spełnienia najskrytszych marzeń i pragnień oraz wspaniałych, spokojnych, pełnych słońca i radości wakacji” – mówiła Wicestarosta.
Dyrektor Szkoły, Danuta Kowalkowska – Fiłoniuk wraz z wychowawcami trzech klas maturalnych przekazała nagrody książkowe i wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, zarówno w edukacji jak i zajęciach pozaszkolnych, wolontariuszom, sportowcom i uczniom pracującym w samorządzie uczniowskim. Ponadto zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe dla najlepszych uczniów. Rodzice uczestniczący w uroczystości zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi.
Z pewnością była to szczególna uroczystość, pełna wspomnień. Na pewno zapadnie ona na długo w pamięci gości i tegorocznych absolwentów. Może po latach z „łezką w oku" wspomną tych, którzy tu zostali: troskliwych nauczycieli i wychowawców, młodszych kolegów i koleżanki. Przecież to tutaj zrodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co do niedawna było obce i nieznane - stawało się zrozumiale, przyjazne i bliskie.
„Nic nie ma stałego na Ziemi prócz wiedzy,
która wskazuje drogi i uczy stąpać po nich”

Eliza Orzeszkowa
Niech zatem start do następnego etapu życia będzie udany i trafny!.

Opracowanie i źródło: Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe w Płocku
GaleriaPROGRAM OBCHODÓW 260-lecia URODZIN PATRONA W ŚRODOWISKU SZKOŁY KLUBOWEJ w GĄBINIE.

Zespół Szkół w Gąbinie, który nosi imię Patrona – Stanisława Staszica, należy do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich. Jest to nauczycielsko-uczniowski ruch społeczny, który szerzy myśl wybitnego oświeceniowego myśliciela – Stanisława Staszica. Podstawowym celem tego ruchu jest urzeczywistnianie w praktyce szkolnej staszicowskiej dewizy bycia narodowi użytecznym, upowszechnianie ponadczasowych wartości myśli społeczno-filozoficznej naszego wielkiego Patrona oraz wspomaganie patriotycznego wychowania młodzieży prowadzonego w szkołach klubowych. Przynależność do TPSS wymaga prowadzenia Szkolnego Klubu Staszicowskiego oraz zaangażowania w życie towarzystwa. Przejawem takiej aktywności jest udział w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce.
Uchwałą XXVII Sympozjum TSS, odbytego w dniach 5-6 czerwca 2014 r. w Gąbinie lata 2015 – 2016 ogłoszone zostały „LATAMI PATRONA” w szkołach klubowych Towarzystwa Szkół Staszicowskich. Zgodnie z ustaleniami 22. edycja Konkursu wymaga opracowania harmonogramu działań, które będą promowały postać Patrona w środowisku lokalnym. Centralnym punktem działań będzie przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy o Patronie, wyłonienie Mistrza Wiedzy o Stanisławie Staszicu oraz organizacja szkolnej uroczystości poświęconej 260-rocznicy urodzin Patrona.
Poniżej zamieszczamy harmonogram działań.
Harmonogram
Małgorzata Mofina – opiekun Szkolnego Klubu Staszicowskiego

UCZNIOWIE TECHNIKUM HOTELARSKIEGO I TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA ZAJĘCIACH DYDAKYCZNYCH W HOTELACH I RESTAURACJACH

WycieczkaW czwartek 9 kwietnia 2015 roku dzięki uprzejmości zarządzających hotelem Chopin w Sochaczewie, hotelem Kawallo w Leonowie i restauracją Przepis na Kompot w Żelazowej Woli uczniowie technikum hotelarskiego i technikum turystyki wiejskiej poznali zasady funkcjonowania tych placówek. Menedżerowie omówili ich strukturę organizacyjną, pokazali wystrój pokoi hotelowych, sal konferencyjnych, spa& wellenss. Dowiedzieliśmy się także o zasadach sporządzania posiłków ich rodzajach, preferencjach gości, „modnych” potrawach i powrocie do tradycji żywieniowych.
Ważnym tematem, który był poruszany w każdym z odwiedzonych miejsc były szanse, wymagania i możliwości zatrudnienia w branży gastronomiczno- hotelarskiej. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wycieczki w imieniu uczestników składam serdeczne podziękowania.
Opracowanie: Ludmiła Koprowicz


Galeria WycieczkaPŁOCKIE TARGI EDUKACYJNE

Targi10 kwietnia 2015 r. w Hali Sportowej na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku uczestniczyliśmy w Płockich Targach Edukacyjnych, podczas których prezentowały się różne szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe oraz instytucje i firmy szkoleniowe. Targi zostały uroczyście otwarte przez Starostę Płockiego Mariusza Bieńka i Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Na imprezę przybyło wielu znamienitych gości. Spotkanie uatrakcyjniło wiele różnych pokazów i występów; nie zebrakło wśród nich przedstawicieli naszej Szkoły – zespół muzyczny pod kierunkiem Pana Tomasza Obidowskiego. Dodatkowa atrakcją było dyktando zorganizowane m.in. przez Książnicę Płocką, w którym wzięły udział uczennice: Sandra Rolińska z kl. I TH i Paulina Opalewska z kl. I LO. Co prawda nie zdobyły żadnej nagrody, ale miały możliwość sprawdzenia swoich ortograficznych umiejętności.


Opracowanie: Maria Olszewska i Tatiana Jastrzębska
Galeria TargiNASZE PRZYSZŁE MIEJSCA PRACY

WycieczkaW dniu 31 marca 2015 r. pod opieką nauczycieli Adama Zwarycza i Marii Olszewskiej odbyła się kolejna przewidziana w projekcie „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” wizyta studyjna w zakładzie pracy FHU Jan Sobański AUTO SYSTEM w Kobyłce, importera Autorobota FINLAND OY w Polsce.


Opracowanie: Adam Zwaryczczytaj dalej
Galeria wycieczka


Dzien otwarty

*************************************************


W dniu 26 marca 2015 roku gościnne progi „Staszica” miały przyjemność podejmować licznie przybyłych uczniów z okolicznych gimnazjów. Najliczniejszą grupę stanowiły Gimnazja z Gąbina, Sannik i Słubic, była też obecna młodzież z Dobrzykowa, Pacyny i Szczawina.
W pierwszej części gimnazjaliści powędrowali obejrzeć nowocześnie wyposażone sale lekcyjne do nauki w poszczególnych zawodach. Mogli tez zajrzeć do świetlicy szkolnej, Centrum Multimedialnego oraz Sali Historii Szkoły. Przewodnikami w tej „szkolnej wędrówce” byli uczniowie z SU wraz z nauczycielami.
Opiekunowie poszczególnych pracowni wraz z młodzieżą starali się przybliżyć wiedzę o danym kierunku kształcenia. Druga część spotkania odbyła się w sali gimnastycznej.
Zebranych przywitała pani D. Kowalkowska – Fiłoniuk Dyrektor Szkoły, następnie głos zabrał Tomasz Smolarczyk przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
Spotkaniu towarzyszył zespół wokalno-instumentalny „Stach- Band”, a młodzi poligloci zaprezentowali swoje zdolności w przedstawieniu „Lokomotywa” J. Tuwima. Ostatnia część spotkania to zwiedzanie stoisk edukacyjnych.
Gimnazjaliści mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia poprzez rozmowy z uczniami „Staszica”, ulotki promocyjne, pamiątkowe gadżety, itp.
Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.

Opracowanie: Alicja Lodzińska
Galeria Dzień Otwarty 2015


„Dzień Bezpiecznego Internetu DBI 2015” – Spotkania w okolicznych Gimnazjach

DBI Gąbin DBI Słubice DBI Słubice

*************************************************

Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie wraz z uczniami gościli w okolicznych gimnazjach. Powodem wizyt były dwie bardzo interesujące inicjatywy.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 25.02.2015 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie, a dwa kolejne w dniu 24.03.2015r. w Gimnazjach w Słubicach i Sannikach.
Spotkaliśmy się w nich z uczniami ostatnich klas gimnazjów, czyli młodzieżą, która lada moment będzie podejmowała decyzje o wyborze dalszej drogi szkolnej i zawodowej. Odwiedziliśmy sąsiednie Gimnazja w celu propagowania Bezpiecznego Korzystania z Sieci Internet głosząc hasła ogólnopolskiej Akcji Dnia bezpiecznego Internetu (DBI).
„DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.”
Drugą przyczyną z jakiej znaleźliśmy się w Gimnazjach to rozpoczynający się 23 marca „Tydzień zawodowca”. „Celem powyższej inicjatywy jest ułatwienie gimnazjalistom podjęcia decyzji o wyborze szkoły i kierunku kształcenia, a tym samym wyborze dalszej ścieżki zawodowej.”
W związku z powyższą inicjatywą dokonaliśmy prezentacji kierunku: Technik informatyk chcąc zachęcić młodzież – uczniów ostatnich klas okolicznych gimnazjów do podjęcia nauki w naszej szkole.
Uczniowie klasy I TI: Kacper Ledzion, Hubert Machała, Mateusz Zgondek, Jan Sapiński, Witold Garstka oraz uczeń klasy IIITI Tomasz Smolarczyk przygotowali i przedstawili prezentacje związane z bezpieczeństwem w sieci Internet. W prezentacjach wykorzystaliśmy animacje przygotowane przez uczniów naszej szkoły: Aleksandrę Gieras, Michała Smolarka i Mateusza Lewandowskiego.
Prezentacje poprzedzone zostały przeprowadzeniem ankiet poglądowych wśród grupy młodzieży dotyczących wiedzy i zasad korzystania z sieci Internet. Ankietę przeprowadziliśmy za pomocą zestawu do testów interaktywnych IVote – którego użycie pozwoliło nam uzyskać natychmiastową analizę pytań.
Po prezentacji w każdym Gimnazjum przeprowadziliśmy krótki konkurs – quiz związany z tematyką przedstawianych prezentacji i akcji DBI. Młodzież bardzo chętnie i aktywnie brała udział we wszystkich inicjatywach. Wszystkim uczniom biorącym udział gratulujemy wiedzy i dziękujemy za udział. Laureaci i biorący udział otrzymali małe upominki.
Dziękujemy Dyrektorom wymienionych Gimnazjów: Panu Zdzisławowi Fortunie – Dyrektorowi Gimnazjum w Gąbinie, w którym z wymienioną inicjatywą gościliśmy już drugi raz. Panu Dariuszowi Wachowiczowi – Dyrektorowi Gimnazjum w Sannikach oraz Pani Grażynie Bartos – Dyrektor Gimnazjum w Słubicach, nauczycielom i opiekunom młodzieży za umożliwienie nam wizyty i przeprowadzenie prezentacji.
Inicjatywę zorganizowali oraz przeprowadzili nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych: Eliza Bałdyga i Piotr Pietracho.

Opracowanie: Eliza Bałdyga
Galeria DBI Gąbin Galeria DBI Słubice Galeria DBI Sanniki


REALIZACJA SZKOLNEGO TYGODNIA TURYSTYKI LOKALNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ im. STANISŁAWA STASZICA w GĄBINIE

Konferencja Hapening Konkurs

*************************************************

W dniach 9-13 marca 2015r. w Naszej szkole po raz pierwszy realizowaliśmy przedsięwzięcie o nazwie SZKOLNY TYDZIEŃ TURYSTYKI LOKALNEJ skierowane, pod względem merytorycznym, głównie do uczniów z Technikum Turystyki Wiejskiej i Technikum Hotelarstwa. W tym czasie gościliśmy w szkole wiele osób zawodowo związanych z branżą turystyczną, agroturystyczną, gastronomiczną i hotelarską w naszym środowisku. Podczas prelekcji przeprowadzonych przez: Panią Agnieszkę Żukowską – Prezesa Lokalnej Grupy Działania Fundacja Aktywni Razem i Panią Barbarę Chrzanowską – Pacek – Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego nasi uczniowie dowiedzieli się o działaniach organizacji pozarządowych na rzecz turystyki w Powiecie Płockim i powiatach ościennych. Pani Dyrektor Barbara Chrzanowska –Pacek omówiła realizowane przez Stowarzyszenie przedsięwzięcia z zakresu ekologii, kultury, sztuki ludowej, sportu jak również projektów unijnych i działalności wydawniczej. Natomiast Pani Prezes Agnieszka Żukowska skupiła się na przekazaniu uczniom wiedzy na temat LEADERA, współpracy z zagranicą, zaprezentowała także wydawnictwa opracowane przez Fundację. O tym jak dostosować gospodarstwo do prowadzenia działalności agroturystycznej, jakie powinno ono spełniać warunki i ile w naszym regionie jest takich gospodarstw opowiedziała Pani Barbara Snopek, która jest specjalistą w tym obszarze w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku.
Nie mało emocji dostarczył naszym uczniom konkurs kulinarny, ponieważ w jury oceniającym prace zasiedli Pani Agata Gronkiewicz z Restauracji Piano w Gąbinie i Pan Marcin Wichrowski z Hotelu – Restauracji Kawallo w Leonowie. Na zakończenie działań związanych ze szkolnym tygodniem turystyki lokalnej uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez RCEE w Płocku „Natura 2000 – Naszą Szansą”, przygotowali prezentację o tej tematyce i zaprezentowali ją wszystkim uczniom szkoły.
Oprócz wiedzy nasi uczniowie dostali także wiele ciekawych materiałów dydaktycznych, za co naszym gościom, składamy serdeczne podziękowania.

Opracowanie: Elżbieta Błaszczyk
Galeria konferancja Galeria hapening Galeria konkurs


Wyniki konkursu „Działamy bez nienawiści”

Szkola bez nienawisci
Wreszcie znamy wyniki. Otrzymaliśmy certyfikat ’Działamy bez nienawiści’.

To prestiżowe wyróżnienie otrzymało jedynie 27 szkół z całej Polski biorących udział w konkursie.
Ponadto zostaliśmy wyróżnieni nagrodą publiczności.
'To wspaniały sukces całej społeczności szkolnej, ale również wielkie zobowiązanie. Wyniki cieszą tym bardziej, że mieli na nie wpływ również uczniowie Naszej Szkoły. Nie zawiedli- nastąpiła wielka mobilizacja sił i współpraca a to cieszy najbardziej ’ – Powiedziała Pani Kinga Snochowska- opiekun Samorządu Uczniowskiego Konkurs Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” miał na celu rozwijanie świadomości czym jest mowa nienawiści w mediach oraz dlaczego warto i jak na nią reagować. Efektem działań SU było opracowanie scenariusza i opublikowanie go na serwisie społecznościowym Facebook oraz serwisie społecznościowym You Tube tak, aby dotarł do jak największego grona i skłonił do zastanowienia się nad tym tematem. Świetny montaż Michała Smolarka z klasy III TI oraz wspaniała obsada zaowocowały zwycięstwem. Teraz pozostaje nam czekać na nagrody i….. działać BEZ NIENAWIŚCI ;)
Samorząd Uczniowski pragnie podziękować wszystkim, którzy wsparli projekt.
Zapraszamy do obejrzenia filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=adev29FFGO4&feature=youtu.be
W Polsce Kampania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Minister Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Koalicja Koalicja 70 organizacji, instytucji i grup z całej Polski.

Opracowanie: Kinga Snochowska


Uczniowie technikum pojazdów samochodowych na wycieczce w ramach projektu „Moja wiedza – mój sukces zawodowy”

Wycieczka Toyota
W ramach realizacji projektu „Moja wiedza – mój sukces zawodowy” 20 uczniów klas II i III technik pojazdów samochodowych w dniu 20.02. 2015 roku wzięło udział w wycieczce do autoryzowanego przedstawiciela Toyoty Motor Poland - Carolina Car w Warszawie. To obiekt z kompleksową obsługą spełniający europejskie standardy, należy do najbardziej nowoczesnych pod względem wewnętrznej organizacji, wyposażenia oraz funkcjonalności.
Opracowanie: Adam Zwarycz

czytaj dalej
Galeria


UCZNIOWIE Z TECHNIKUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ NA WARSZTATACH NATURA 2000

Wycieczka turystyka
W dniach 3-5 marca 2015 r. 15 uczniów z Technikum Turystyki Wiejskiej wraz z opiekunem miało zaszczyt uczestniczyć w warsztatach realizowanych w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą” , finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Organizatorem warsztatów było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, z którym Nasza Szkoła współpracuje od wielu lat. Tematyka warsztatów jak najbardziej wpisywała się w zakres podstawy programowej przedmiotów zawodowych w zawodzie technik turystyki wiejskiej. W trakcie warsztatów uczniowie zwiedzili siedzibę Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, poznali zasady funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego „Agrofarma” w Gołaszowie, dowiedzieli się jak zorganizować Zielona Szkołę, wysłuchali kilku prelekcji dotyczących organizacji i promocji różnych form turystyki na obszarach Natura 2000. W ostatnim dniu warsztatów, ich uczestnicy, na podstawie zdobytej wiedzy przygotowali i przedstawili prezentację dotyczącą sposobu przeprowadzenia zajęć terenowych z uczniami na obszarze Natura 2000.
Nasi uczniowie byli pod wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego oraz perfekcyjnej organizacji warsztatów, za co organizatorom składamy serdeczne podziękowania.
Opracowanie: Elżbieta Błaszczyk
Galeria


V edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii

Konkurs POWIATOWY
W dniu 26 lutego 2015 roku odbył się w naszej Szkole Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem edukacyjnym objął Pan Mariusz Bieniek – Starosta Płocki i prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

czytaj dalej
Galeria


V Szkolne Targi Edukacji i Pracy

TARGI
W dniu 26.02.2015r. w Naszej Szkole odbyły się V Szkolne Targi Edukacji i Pracy, podczas których mieliśmy zaszczyt gościć:
• Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku
• Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku
• Politechnikę Warszawską Filia w Płocku
• Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu
• Policealną Szkołę Medyczną z Płocka
• Komendę Miejska Policji w Płocku
• Wojskową Komendę Uzupełnień w Płocku
• Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
• Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku
• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku
• Szkoły Policealne ŻAK
• Wyższą Szkołę Gospodarki Krajowej w Kutnie
• Laboratorium Zielone Zawody
Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki oraz Pani Małgorzata Bombalicka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Goście w swoich wypowiedziach wyrazili uznanie związane z organizacją Targów, naszym maturzystom życzyli powodzenia na egzaminach: maturalnym i zawodowym oraz trafnych wyborów w kreowaniu przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

czytaj dalej
Galeria


Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie

Powiat Płock
W dniu 13 lutego 2015 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku. Tym razem członkowie Zarządu spotkali się z dyrekcją, kadrą dydaktyczną i uczniami największej szkoły w powiecie płockim - Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie...

źródło: Starostwo Powiatowe w Płocku

Czytaj więcej - Starostwo Powiatowe Płock i na naszej stronie w zakładce Aktualności


Monika Piecka wyróżniona w konkursie o Dobroczynną Nagrodę Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu”

Nagroda Starosty Płockiego „Kwiat Powiatu” – to symboliczne wyróżnienie dla osób, organizacji lub instytucji, które w szczególny sposób zasłużyły się w danym roku dla samorządowej wspólnoty Powiatu Płockiego. Honorowy patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik. Nasza uczennica – Monika Piecka – nagrodzona została w kategorii: Talent Roku. Laureatka otrzymała statuetkę „Kwiat Powiatu" oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody finansowej. Wyróżnionym w konkursie przysługuje prawo do wykorzystania przyznanej nagrody w promocji własnego wizerunku w prowadzonej działalności gospodarczej lub publicznej. Monika przyjęła gratulacje od Starosty Płockiego – Pana Mariusza Bieńka, Posła na Sejm RP – Pana Piotra Zgorzelskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Płocku – Pana Lecha Dąbrowskiego. Pokazała także małą próbkę swojego talentu, zachwycając zgromadzonych gości piosenkami z repertuaru Maryli Rodowicz i zespołu Blue Cafe.
Opracowanie: Małgorzata Mofina


Czytaj więcej - Starostwo Powiatowe PłockStudniówka 2015

źródło: terazgabin.pl


Otwarcie kolejnych pracowni do nauki zawodu.

 

27 listopada 2014r. w naszej Szkole dokonano oficjalnego otwarcia dwóch nowo wyremontowanych  pracowni. Są to: pracownia usług gastronomicznych oraz pracownia obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa. Nowoczesne wyposażenie zostało zakupione z pozyskanej wcześniej dotacji  celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach rolniczych.              W pracowniach kształcą się  uczniowie   w zawodach: technik turystyki wiejskiej i technik hotelarstwa. 

O to, aby uczniowie naszej Szkoły uczyli się w coraz lepszych warunkach i na najbardziej nowoczesnym sprzęcie,  dba nasz organ prowadzący  – Powiat Płocki. 

ciąg dalszy na str. Aktualności